תנאי שימוש באתר - TheWorker

 

תנאי השימוש באתר ™ TheWorker
א. כללי 
1. ברוכים הבאים לאתר  TheWorker(להלן: "האתר"). אתר"TheWorker"  נועד לאפשר לעובדים ומחפשי עבודה לקבל מידע אותנטי ובלתי אמצעי אודות מקומות עבודה בהיבטים שונים ובכללם תנאי שכר, אפשרויות קידום, יחס אישי, ביטחון תעסוקתי, אתגרים ועניין, וכד' והכל באמצעות גולשים אשר משתפים מן החוויות האישיות שלהם במקומות עבודה אלו.
2. השימוש באתר TheWorker ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן:  "תנאי השימוש" או "התנאים") ולתנאים נוספים המופיעים באתר -TheWorker לרבות מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולפעול על פיהם. לתשומת לבך, תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמשים לבין האתר.
3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר  ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר ו/או התקן תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
4. תנאי השימוש באתר TheWorker מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לשני המינים יחדיו.
5. בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים", היא כל תוכן מילולי (textual) חזותי (visual) קולי (audio) או כל שילוב שלהם, או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, זאת לרבות, אך לא רק, דרוג מעסיקים, הזנת ביקורות אודות מעסיקים באתר והשתתפות בכל דיון בהקשר זה או אחר.
ב. השירות הניתן  באתר TheWorker
6. אתר TheWorker הנו אתר תוכן גולשים, המעניק במה לגולשים להזין ולשתף את חוויותיהם ונסיונם באשר למקומות עבודה שונים בישראל בהם עבדו, לרבות חברות, אירגונים וגופים אחרים בכל תחום (להלן גם: "מעסיק/ים"), זאת במטרה להנגיש למחפשי עבודה ולמועמדים שונים מידע אודות מעסיקיהם הפוטנציאליים וכן, להעניק להם כלים בבואם להתמודד עם ראיון עבודה או לקבל החלטה אודות מקום עבודה.
7. במסגרת האתר יוכלו המשתמשים לדרג, באופן אנונימי, מעסיקים בהתאם לשיטות דרוג שונות באתר. בכל דירוג יתבקשו המשתמשים לענות על שאלות, לציין דירוג לפי נושאים וכן לתאר בכמה מילים את היתרונות והחסרונות של אותו מעסיק ולשתף מנסיונם וחוויותיהם אודות תנאי שכר, אפשרויות קידום, אתגרים ועניין, ביטחון תעסוקתי, איזון בין עבודה למשפחה, יחס אישי, אווירה, וכדומה. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף, לשנות או לגרוע כל היבט בשיטת הדרוג או לחלופין לבטלה.   
ג. השימוש באתר TheWorker
8. כאמור, אתר TheWorker הנו אתר אשר תכניו מוזנים באופן אותנטי ואנונימי באמצעות הגולשים, ללא התערבות הנהלת האתר. 
9. השימוש באתר באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או חוות דעת ו/או דירוג ו/או סקירה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית וסבירה של כל גוף או חברה. 
10. השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי או אחר. שימוש מסחרי באתר או ניצול האתר ו/או האפשרויות ו/או הרכיבים שבו על מנת לבצע שימוש מסחרי כלשהו, או על מנת לקדם מטרה מסחרית כלשהי, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים. 
11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, למעט לצורך שימוש בתכני The Worker בשירותים לחיפוש מידע ברשת האינטרנט. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
12. כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
ד. רישום לאתר
13. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, רשאי האתר להחליט, כי עיון וגישה לחלקים ו/או אזורים שונים באתר ו/או לתכנים שונים באתר,  יהיו כרוכים בהרשמה מראש או בביצוע פעולות נוספות כגון השתתפות פעילה באתר ושיתוף מידע. בכל מקרה מובהר, כי העלאת חוות דעת או דירוג מעסיק, כרוכה בהרשמה מראש לאתר. 
14. לצורך ההרשמה לאתר יתבקשו המשתמשים להזין כתובת דוא"ל וסיסמא, אשר ישמשו אותם בעת השימוש החוזר באתר.  
15. האתר לא יפרסם ברחבי האתר את כתובת הדוא"ל הנמסרת, והיא תישמר במאגר המידע של האתר.
16. מובהר כי על כתובת הדוא"ל הנמסרת להיות נכונה, אמיתית ובבעלות המשתמש. בשימוש בכתובת דוא"ל מפוברקת ו/או לא נכונה ו/או אשר איננה שייכת למשתמש, יהיה האתר רשאי לגרום לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.
17. חשבון המשתמש הנו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בו כל צד ג'. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך.  
ה. הזנת התכנים לאתר
18. מעצם טיבו וטבעו, האתר מעודד שיח חברתי ושיתוף מידע תוך הקפדה על חופש הביטוי של הגולשים, תוך מתן במה למגוון רחב של דעות, חוויות ועצות, אשר יהיה בהם לסייע לטובת הכלל.
19. בבואם של המשתמשים באתר להזין תכנים, עליהם כבד ולשמור על שיח תרבותי, מנומס, פורה וענייני אשר אין בו ולא יהיה בו כדי להפר כל זכות של צד שלישי כלשהו או לנצל לרעה את הפלטפורמה שהאתר מעניק. הזנת התכנים הנה באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים. 
20. כלל התכנים שיוזנו לאתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. על המשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות בכתיבת חוות הדעת וכן מסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון). 
21. המשתמשים מתחייבים כי כלל התכנים אשר יוזנו ו/או יועלו לאתר על ידם, יהיו בהתאם לכל דין, וכי לא יכללו אחד או יותר מהתכנים הבאים: 
1. כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף או העלול להיות כזה;
2. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
3. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים בשמם או באמצעות מאפיין אחר כדוגמת תפקיד בחברה, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
4. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח או העלול להיות כזה;
5. כל תוכן המכיל התקפות אישיות;
6. כל תוכן המכיל פריקת תסכולים, שפה פוגענית או תשפה לא תקנית או בלתי הולמת.
7. כל תוכן המכיל מידע עסקי רגיש, סודות של חברות, מידע המוגן בזכויות יוצרים או מידע סודי אחר.
8. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
9. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
13. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
14. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
15. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications, Cross site scripting, SQL injections  וכיו"ב;
16. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
17. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
22. מובהר, כי במקרה של הכללת אחד או יותר מהרכיבים האסורים לעיל, יהיה האתר רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לערוך או להסיר את התכנים המועלים לאתר, במלואם או בחלקם, זאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות המשתמש, ומבלי שהדבר יחייב את האתר לעשות כן. 
23. כן יהיה רשאי האתר להשעות ו/או לבטל ו/או להסיר את חשבון המשתמש, זאת ללא כל הודעה מוקדמת ו/או נימוק.
24. האתר יהיה רשאי להציג ולפרסם את התכנים שהועלו, בכל מקום באתר או באמצעי פרסום אודותיו ו/או באתרים קשורים לרבות באמצעות רשתות חברתיות והכל בהתאם לשיקול דעתו  כפי שימצא לנכון.
ו. העדר אחריות
25. השימוש באתר, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.
26. אתר TheWorker משמש כגורם ביניים בלבד בין משתמשים אנונימיים, המעוניינים להחליף בניהם מידע ולשתף אודות חוויותיהם, התרשמותם ונסיונם האישי במקום עבודה מסויים. 
27. תכנים אלה מבטאים את דעתו האישית של משתמש ספציפי והם אינם מבטאים את דעת האתר ו/או מי מטעמו. מובהר כי אין בפרסומם של תכנים אלה משום ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם, חוקיותם או שלמותם וכי האתר אינו נושא ולא יישא בכל באחריות לתכנים אלה. האתר איננו מוודא, ואין ביכולתו לוודא, את נכונות ו/או דיוקם של הפרטים ו/או התיאורים ו/או חוות הדעת ו/או הדירוגים ו/או הנתונים ו/או את מהימנותם של התכנים שמועלים לאתר באופן עצמאי על ידי המשתמשים.
28. כמו כן, כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ או הכוונה מקצועיים ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.
29. האחריות הבלעדית לתכנים שמועלים לאתר על ידי הגולשים ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש בלבד.
30. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין פרסום התכנים באתר ו/או בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר.
31. האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואי משמעו כי האתר ושאו מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם. 
32. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק. 
33. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
34. האתר איננו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.
 
ז. תלונות על תכנים
35. כאמור לעיל, אתר  TheWorkerמעניק במה לשיתוף תכנים. מובהר, כי כפלטפורמה להעלאת תכני גולשים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
36. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך.
37. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.
38. יודגש: אתר TheWorker אינו מתחייב להסיר כל תוכן שלגביו תתקבל פניה להסרה.
ח. מדיניות פרטיות
39. אתר TheWorker מכבד את פרטיותך. את מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר תוכלו למצוא בכל עת בכתובת http://www.TheWorker.co.il/privacy, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקראו מעת לעת את מסמך המדיניות.
 
ט. קניין רוחני
40. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתרu בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייך לאתר בלבד והוא רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים. 
41. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים, מכאניים או אופטיים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר.
42. עם מסירת ו/או העלאת חומרים לאתר, מאשר המשתמש לאתר, באופן בלתי חוזר, ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ו/או בכל מדיה אחרת, לרבות ברשתות חברתיות. 
י. שונות
43. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
44. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר.
45. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
46. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.

 

תנאי השימוש באתר ™ TheWorker

א. כללי 

1. ברוכים הבאים לאתר  TheWorker(להלן: "האתר"). אתר"TheWorker"  נועד לאפשר לעובדים ומחפשי עבודה לקבל מידע אותנטי ובלתי אמצעי אודות מקומות עבודה בהיבטים שונים ובכללם תנאי שכר, אפשרויות קידום, יחס אישי, ביטחון תעסוקתי, אתגרים ועניין, וכד' והכל באמצעות גולשים אשר משתפים מן החוויות האישיות שלהם במקומות עבודה אלו.

 
2. השימוש באתר TheWorker ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן:  "תנאי השימוש" או "התנאים") ולתנאים נוספים המופיעים באתר -TheWorker לרבות מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולפעול על פיהם. לתשומת לבך, תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמשים לבין האתר.

 
3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר  ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר ו/או התקן תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 
4. תנאי השימוש באתר TheWorker מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לשני המינים יחדיו.

 
5. בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים", היא כל תוכן מילולי (textual) חזותי (visual) קולי (audio) או כל שילוב שלהם, או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, זאת לרבות, אך לא רק, דרוג מעסיקים, הזנת ביקורות אודות מעסיקים באתר והשתתפות בכל דיון בהקשר זה או אחר.

 
ב. השירות הניתן  באתר TheWorker

6. אתר TheWorker הנו אתר תוכן גולשים, המעניק במה לגולשים להזין ולשתף את חוויותיהם ונסיונם באשר למקומות עבודה שונים בישראל בהם עבדו, לרבות חברות, אירגונים וגופים אחרים בכל תחום (להלן גם: "מעסיק/ים"), זאת במטרה להנגיש למחפשי עבודה ולמועמדים שונים מידע אודות מעסיקיהם הפוטנציאליים וכן, להעניק להם כלים בבואם להתמודד עם ראיון עבודה או לקבל החלטה אודות מקום עבודה.

 
7. במסגרת האתר יוכלו המשתמשים לדרג, באופן אנונימי, מעסיקים בהתאם לשיטות דרוג שונות באתר. בכל דירוג יתבקשו המשתמשים לענות על שאלות, לציין דירוג לפי נושאים וכן לתאר בכמה מילים את היתרונות והחסרונות של אותו מעסיק ולשתף מנסיונם וחוויותיהם אודות תנאי שכר, אפשרויות קידום, אתגרים ועניין, ביטחון תעסוקתי, איזון בין עבודה למשפחה, יחס אישי, אווירה, וכדומה. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף, לשנות או לגרוע כל היבט בשיטת הדרוג או לחלופין לבטלה.  

 
 
ג. השימוש באתר TheWorker

8. כאמור, אתר TheWorker הנו אתר אשר תכניו מוזנים באופן אותנטי ואנונימי באמצעות הגולשים, ללא התערבות הנהלת האתר. 

 
9. השימוש באתר באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או חוות דעת ו/או דירוג ו/או סקירה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית וסבירה של כל גוף או חברה. 

 
10. השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי או אחר. שימוש מסחרי באתר או ניצול האתר ו/או האפשרויות ו/או הרכיבים שבו על מנת לבצע שימוש מסחרי כלשהו, או על מנת לקדם מטרה מסחרית כלשהי, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים. 

 
11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, למעט לצורך שימוש בתכני The Worker בשירותים לחיפוש מידע ברשת האינטרנט. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 
12. כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 
ד. רישום לאתר

13. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, רשאי האתר להחליט, כי עיון וגישה לחלקים ו/או אזורים שונים באתר ו/או לתכנים שונים באתר,  יהיו כרוכים בהרשמה מראש או בביצוע פעולות נוספות כגון השתתפות פעילה באתר ושיתוף מידע. בכל מקרה מובהר, כי העלאת חוות דעת או דירוג מעסיק, כרוכה בהרשמה מראש לאתר.

 
14. לצורך ההרשמה לאתר יתבקשו המשתמשים להזין כתובת דוא"ל וסיסמא, אשר ישמשו אותם בעת השימוש החוזר באתר.

 
15. האתר לא יפרסם ברחבי האתר את כתובת הדוא"ל הנמסרת, והיא תישמר במאגר המידע של האתר.

 
16. מובהר כי על כתובת הדוא"ל הנמסרת להיות נכונה, אמיתית ובבעלות המשתמש. בשימוש בכתובת דוא"ל מפוברקת ו/או לא נכונה ו/או אשר איננה שייכת למשתמש, יהיה האתר רשאי לגרום לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.

 
17. חשבון המשתמש הנו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בו כל צד ג'. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך.  

 
ה. הזנת התכנים לאתר

18. מעצם טיבו וטבעו, האתר מעודד שיח חברתי ושיתוף מידע תוך הקפדה על חופש הביטוי של הגולשים, תוך מתן במה למגוון רחב של דעות, חוויות ועצות, אשר יהיה בהם לסייע לטובת הכלל.

 
19. בבואם של המשתמשים באתר להזין תכנים, עליהם כבד ולשמור על שיח תרבותי, מנומס, פורה וענייני אשר אין בו ולא יהיה בו כדי להפר כל זכות של צד שלישי כלשהו או לנצל לרעה את הפלטפורמה שהאתר מעניק. הזנת התכנים הנה באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים. 

 
20. כלל התכנים שיוזנו לאתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. על המשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות בכתיבת חוות הדעת וכן מסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון). 

 
21. המשתמשים מתחייבים כי כלל התכנים אשר יוזנו ו/או יועלו לאתר על ידם, יהיו בהתאם לכל דין, וכי לא יכללו אחד או יותר מהתכנים הבאים: 

 
1. כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף או העלול להיות כזה;
2. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
3. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים בשמם או באמצעות מאפיין אחר כדוגמת תפקיד בחברה, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
4. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח או העלול להיות כזה;
5. כל תוכן המכיל התקפות אישיות;
6. כל תוכן המכיל פריקת תסכולים, שפה פוגענית או תשפה לא תקנית או בלתי הולמת.
7. כל תוכן המכיל מידע עסקי רגיש, סודות של חברות, מידע המוגן בזכויות יוצרים או מידע סודי אחר.
8. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
9. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
13. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
14. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
15. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications, Cross site scripting, SQL injections  וכיו"ב;
16. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
17. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

 
22. מובהר, כי במקרה של הכללת אחד או יותר מהרכיבים האסורים לעיל, יהיה האתר רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לערוך או להסיר את התכנים המועלים לאתר, במלואם או בחלקם, זאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות המשתמש, ומבלי שהדבר יחייב את האתר לעשות כן. 

 
23. כן יהיה רשאי האתר להשעות ו/או לבטל ו/או להסיר את חשבון המשתמש, זאת ללא כל הודעה מוקדמת ו/או נימוק.

 
24. האתר יהיה רשאי להציג ולפרסם את התכנים שהועלו, בכל מקום באתר או באמצעי פרסום אודותיו ו/או באתרים קשורים לרבות באמצעות רשתות חברתיות והכל בהתאם לשיקול דעתו  כפי שימצא לנכון.

 
ו. העדר אחריות

25. השימוש באתר, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.

 
26. אתר TheWorker משמש כגורם ביניים בלבד בין משתמשים אנונימיים, המעוניינים להחליף בניהם מידע ולשתף אודות חוויותיהם, התרשמותם ונסיונם האישי במקום עבודה מסויים. 

 
27. תכנים אלה מבטאים את דעתו האישית של משתמש ספציפי והם אינם מבטאים את דעת האתר ו/או מי מטעמו. מובהר כי אין בפרסומם של תכנים אלה משום ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם, חוקיותם או שלמותם וכי האתר אינו נושא ולא יישא בכל באחריות לתכנים אלה. האתר איננו מוודא, ואין ביכולתו לוודא, את נכונות ו/או דיוקם של הפרטים ו/או התיאורים ו/או חוות הדעת ו/או הדירוגים ו/או הנתונים ו/או את מהימנותם של התכנים שמועלים לאתר באופן עצמאי על ידי המשתמשים.

 
28. כמו כן, כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ או הכוונה מקצועיים ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.

 
29. האחריות הבלעדית לתכנים שמועלים לאתר על ידי הגולשים ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש בלבד.

 
30. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין פרסום התכנים באתר ו/או בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר.

 
31. האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואי משמעו כי האתר ושאו מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם. 

 
32. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק. 

 
33. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 
34. האתר איננו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך. 

 
ז. תלונות על תכנים

35. כאמור לעיל, אתר  TheWorkerמעניק במה לשיתוף תכנים. מובהר, כי כפלטפורמה להעלאת תכני גולשים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

 
36. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך.

 
37. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

 
38. יודגש: אתר TheWorker אינו מתחייב להסיר כל תוכן שלגביו תתקבל פניה להסרה.

 
ח. מדיניות פרטיות

39. אתר TheWorker מכבד את פרטיותך. את מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר תוכלו למצוא בכל עת בכתובת http://www.TheWorker.co.il/privacy, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקראו מעת לעת את מסמך המדיניות. 

 
ט. קניין רוחני

40. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתרu בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייך לאתר בלבד והוא רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים. 

 
41. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים, מכאניים או אופטיים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר.

 
42. עם מסירת ו/או העלאת חומרים לאתר, מאשר המשתמש לאתר, באופן בלתי חוזר, ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ו/או בכל מדיה אחרת, לרבות ברשתות חברתיות. 

 
י. שונות

43. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

 
44. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר.

 
45. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 
46. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.